SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET
Startsida Tävlingar Styrelse Bilder Kurser Veckans giv Resultat Medlemmar

Styrelsen 2018-2019

Ordförande Lena Trobäck Karlsson 070-171 11 29 e-post
Sekreterare Kimmo Pernu 019-58 22 58 076-178 84 01 e-post
Kassör Bengt Karlsson 070-278 04 29 e-post
Vice ordf Annika Hallberg 070-377 84 00 e-post
Ledamot Sten Sundin   070-307 05 22 e-post
Ledamot Margareta Brenkle 070-498 18 85 e-post
Ledamot Elisabeth Sandberg   073-622 67 22 e-post